Krzaczory to inaczej gęste włosy łonowe, ale również krzaki.

Definicja – co to znaczy krzaczory

Krzaczory to słowo, które dawniej odnosiło się po prostu do gęstych krzaków, w które można było się udać za potrzebną. Aktualnie, zwrot krzaczory często odnosi się także do włosów łonowych.


Przykłady użycia określenia krzaczory

  • – Ej, a ty czym golisz krzaczory?
    – No jak, maszynką zwykłą!
  • – Ale mi się chce lać, zaraz mi pęcherz wybuchnie.
    – Tam masz jakieś gęste krzaczory.