Królik baks to inaczej skręt z marihuaną, joint.

Definicja – co to znaczy królik baks

Królik baks to potoczne określenie na skręta z marihuaną. Inaczej joint.


Przykłady użycia określenia królik baks

  • – Nie mam dzisiaj nastroju od rana.
    – Masz, zjaraj królika baksa, może ci pomoże.
  • – Przyjaramy coś?
    – No pewnie, już przygotowałem królika baksa.