Słowo fagas posiada dwa różne znaczenia:

1. Lizus, ktoś kto próbuje za wszelką cenę przypodobać się innym osobom.

2. Pogardliwe określenie na czyjegoś partnera płci męskiej.

Definicja – co to znaczy fagas

1. Jako fagasa określa się osobę, która za wszelką cenę stara się wkraść w łaski innych osób, zwykle aby uzyskać coś dla siebie lub też po prostu ze względu na specyficzny charakter. Jest to określenie negatywne, obraźliwe, mające wyrazić pogardę dla nazwanej w ten sposób osoby.
2. Fagasem nazywa się również czyjegoś partnera płci męskiej. W tym wypadku określenie to ma również pogardliwy charakter i ma na celu wyrażenie braku szacunku dla tego człowieka.


Przykłady użycia słowa fagas

  • Nie mogę patrzeć na tego fagasa, który się ciągle kręci przy prezesach. Jeszcze trochę a wejdzie im w tyłek, żeby tylko się przypodobać.
  • Widziałeś tego nowego fagasa Pauliny? Wygląda jak jakiś kompletny wieśniak, do tego nie potrafi dwóch zdań sklecić z sensem.