Korona kryzys to określenie o dwóch znaczeniach związanych z jedną tematyką:

1. Korona kryzys to wyraźne załamanie gospodarki w wyniku trwającej pandemii koronawirusa.

2. Korona kryzys to osłabienie psychiczne ludzi zmuszonych żyć w izolacji.

Definicja – co to znaczy korona kryzys

1. Korona kryzys jest ogólnym pojęciem odnoszącym się do załamania światowej gospodarki przez pandemię koronawirusa. Trudna sytuacja zmusiła władze wielu państw (w tym Polski) do czasowego wstrzymania działalności przez obiekty turystyczne i gastronomiczne, a także usługowe. Poważne straty finansowe przedsiębiorców szybko doprowadziły do wzrostu inflacji i tym samym pogorszenia jakości życia wielu ludzi.
Trwający korona kryzys spowodował także wzrost liczby zwolnień pracowniczych i upadków działalności mniejszych przedsiębiorstw.
2. Korona kryzys odnosi się także do załamania psychicznego wielu ludzi, którzy zmuszeni zostali do życia w kwarantannie i izolacji od reszty społeczeństwa. Nie bez znaczenia jest także utrzymujący się lęk o stan zdrowia swojego i rodziny, a także obawy o ciągłość zatrudnienia w dotychczasowym zakładzie pracy, odnotowującym ogromne straty finansowe od początku trwania epidemii.


Przykłady użycia określenia korona kryzys

  • – Wszystko w sklepach jest takie strasznie drogie. Boję się, czy damy sobie radę finansowo.
    – Muszę przyznać, że nawet mnie ten korona kryzys zaczął stresować.
  • – Anka ma teraz jakieś spotkanie z psychologiem na Skype.
    – Ją też dotknął korona kryzys?