Zwrot klepie biedę oznacza, że ktoś nie ma pieniędzy. Wyrażenie klepie biedę to potoczne określenie braku pieniędzy u kogoś.

Przykłady:
– Gość klepie taką biedę, że nie stać go nawet na nowe buty.
– Mimo, że od dawna klepie biedę, cały czas jest szczęśliwy.
– Jeśli klepiesz biedę musisz znaleźć lepszą pracę.