Słowo akowiec oznacza w gwarze więziennej złodzieja wiejskiego inwentarza.