Klecha to potoczne, nieco pogardliwe określenie księdza.

Definicja – co to znaczy klecha

Klecha jest potocznym określeniem na księdza. Sformułowanie to jest obraźliwe i osoba określona w ten sposób ma prawo poczuć się urażona. Dawniej zwrot ten nie był obraźliwy i oznaczał pomocnika proboszcza lub nauczyciela szkolnego na wsi.


Przykłady użycia zwrotu klecha

  • Nie będzie mi żaden klecha mówił jak mam żyć i wychowywać swoje dzieci.
  • Kiedyś u mnie na wsi był taki jeden klecha, co w niedziele w kościele prawił kazania, a ponoć w miał jakąś babę dwie wsie obok.