Kisić wora to żartobliwe określenie czyjejś całkowitej bierności.

Definicja – co to znaczy kisić wora

Sformułowanie kisić wora używane jest względem osoby, która jest całkowicie bierna i zdaje się nie zważać na to, co dzieje się w otoczeniu. Najczęściej jest to efekt zmęczenia, zrezygnowania lub strachu.


Przykłady użycia określenia kisić wora

  • – Czemu tak kisisz wora? Wszyscy już dawno do domu poszli.
    – Nie mam po co do domu wracać. Starzy już wiedzą, co odwaliłem na matmie…
  • – Przestań kisić wora i wracaj do domu. Piątek jest!
    – Zapomniałem o raporcie dla prezesa i nie wiem co teraz zrobić. Pewnie już mnie zwolnił…