Gubernia to inaczej komenda policji.

Definicja – co to znaczy gubernia

Gubernia w mowie potocznej może oznaczać komendę policji, ale jest używana także w stosunku do zwykłego komisariatu. Biorąc jednak pod uwagę faktycznie znaczenie guberni (jednostka podziału administracyjnego wyższego szczebla w Imperium Rosyjskim), słowo to powinno się odnosić do komendy głównej.


Przykłady użycia określenia gubernia

  • – A gdzie Łysy? Zawinęli go?
    – No niestety, od razu na gubernię pojechał.
  • – No ile oni zamierzają go trzymać na tej guberni?
    – W końcu to poważna sprawa, pewnie kilka godzin go będą przesłuchiwać.