Działka to po prostu część łupów lub jakichś dóbr.

Definicja – co to znaczy działka

Działka to wyznaczona część łupów, dóbr lub narkotyków przypadających na jednego członka grupy.


Przykłady użycia określenia działka

  • – Trzymaj Łysy, to twoja działka.
    – Jakoś mało, myślałem, że będzie więcej.
  • – Co wy tam jaracie? Gdzie moja działka?
    – Położyłem Ci na parapecie ośle.