Jedziem z tym śledziem oznacza dosłownie „jedziemy dalej”.

Definicja – co to znaczy jedziem z tym śledziem

Jedziem z tym śledziem to zachęcająca, żwawa odpowiedź, synonim no to jedziemy dalej lub dalej z tym.


Przykłady użycia określenia jedziem z tym śledziem

  • – Nie wygląda to na łatwe.
    – Nie pie*dol. Jedziem z tym śledziem!
  • – Musimy skończyć to do jutra.
    – Tak jest. Jedziem z tym śledziem!