Jechać na zielonym to potoczna nazwa na bycie w stanie odurzenia narkotykami.

Definicja – co to znaczy jechać na zielonym

Jechać na zielonym to potoczny zwrot używany gdy, ktoś zażył narkotyki i znajduje się pod ich działaniem. Zazwyczaj zwrot ten odnosi się do bycia upalonym po marihuanie, czyli bycia na tzw. haju.


Przykłady użycia określenia jechać na zielonym

  • – Patrz na Piotrka!
    – No, nieźle jedzie na zielonym.
  • – Jak wczorajsza posiadówa?
    – Spoko, bardzo dobrze jechało się na zielonym.