Zryty odnosi się do osoby o ograniczeniach poznawczych.

Definicja – co to znaczy zryty

Zryty to potocznie ktoś głupi. Określenie to ma charakter pogardliwy, choć nie wyraża zawsze niechęci względem osoby skretyniałej. Niekiedy sformułowanie to służy wręcz podkreśleniu, że czyjeś lekkomyślne, irracjonalne zachowanie jest zabawne.


Przykłady użycia określenia zryty

  • – To ja już nie wiem jak w końcu mam podpiąć te kable do akumulatora…
    – Dziesięć razy tłumaczyłem i nie dotarło? Aleś ty zryty
  • – Zjem surowego ziemniaka, zagryzę kredą, to wtedy na bank będę miał gorączkę i starzy nie puszczą mnie do szkoły.
    – Ale zryty jesteś.