Ja cię sunę to potoczna, delikatniejsza forma wulgaryzmu „ja pie*dolę”.

Definicja – co to znaczy ja cię sunę

Ja cię sunę to potoczne wyrażenie, będące łagodniejszą formą wulgaryzmu ja pie*dolę. Zwrotu używamy, aby wyrazić nasze emocje, zarówno te negatywne, jak: złość, smutek, strach, jak i te pozytywne: radość, uznanie, czy zdziwienie, zaskoczenie itp., w zależności od kontekstu. Przeważnie występuje w formie wykrzyknienia.


Przykłady użycia określenia ja cię sunę

  • – Ty, nie uwierzysz! Dostałem od starego tysiaka na urodziny!
    Ja cię sunę! Dobra niespodzianka.
  • – Buuuu!
    Ja cię sunę!!! Nigdy więcej tego nie rób.