IKR to skrót od angielskiego/amerykańskiego zwrotu „I know, right?” – to retoryczna odpowiedź, na stwierdzenie które jest oczywistą prawdą, oznacza dokładnie: wiem, widzę.