Ik to skrótowiec od wyrażającego pewność lub zniecierpliwienie angielskiego zwrotu „i know”.

Definicja – co to znaczy Ik

Ik to skrócony zapis anglojęzycznego zwrotu I know. Należy go tłumaczyć jako: wiem. Stosowany jest, by wyrazić pewność siebie lub podkreślić, że ma się wiedzę na temat poruszany przez kogoś.
Niekiedy Ik jest stosowany także, by wyrazić zniecierpliwienie czyjąś nadmierną troską lub wydawaniem zbyt dużej ilości drobiazgowych i małoznaczących poleceń.


Przykłady użycia określenia Ik

  • – Tylko tego nie zgub, bo będzie draka.
    Ik. Wyluzuj.
  • – Zajrzyj do pytań na kartkówkę. Ma być coś o tej bitwie.
    Ik. Sam te pytania wrzuciłem na grupę.