Habręzie to potoczne określenie gęstej roślinności, krzaków, czy zarośli.

Definicja – co to znaczy habręzie

Mianem habręzi określamy wszelką bujną swobodnie rosnącą roślinność, którą ciężko byłoby pokonać. Termin ten stosuje się zarówno do zakrzaczonych miejsc, jak i wodnych zakątków pełnych glonów i wodorostów. Jest to wyrażenie nacechowane negatywnie.


Przykłady użycia określenia habręzie

  • – Musimy iść dookoła, bo nie przejdziemy nijak przez te habręzie.
  • – Drugi rok cię proszę żebyś powycinał te habręzie na działce!
    – Dobra już dobra, tylko muszę nową siekierkę kupić.