Określenie goj posiada znaczenie klasyczne oraz slangowe i potoczne:

1. Goj to dla Żydów określenie człowieka innej wiary.

2. Goj to ktoś fałszywy, komu nie można ufać.

Definicja – co to znaczy goj

1. Goj to potoczne określenie używane przez Żydów w stosunku do osób innej wiary, np. chrześcijan. Określenie to, w zależności od kontekstu najczęściej ma wydźwięk negatywny: pogardliwy lub lekceważący. Ze zwrotem tym można się już spotkać w hebrajskim języku biblijnym.
2. Goj w mowie potocznej odnosi się do kogoś fałszywego i zakłamanego, komu nie można ufać. Wśród Żydów goj to innowierca, głównie chrześcijanin.


Przykłady użycia określenia goj

 • – Byłem wczoraj w synagodze. Dużo osób było, aż sam się zdziwiłem.
  – To goje. Znowu przyszli pozwiedzać.
 • – Robiłam dziś zakupy w sklepie osiedlowym. I spotkałam tam pewnego goja, który mi kiedyś pomógł.
  – Poznał Cię?
  – Nie, ale ja musiałam mu podziękować.
 • – Ten nowy podkablował nas do wychówy.
  – A to goj!
 • – Jutro idziemy w kilka osób do kina.
  – Tylko uważaj z Piotrkiem, bo ten goj jeszcze ci laskę odbije.