Giełgos to inaczej stary dziad, menel.

Definicja – co to znaczy giełgos

Giełgos to określenie odnoszące się do żula lub menela.


Przykłady użycia określenia giełgos

  • – Co chciał ten giełgos?
    – Tradycyjnie, żeby mu dorzucić 2 złote.
  • – Ze starego Tomka zrobił się straszny giełgos.
    – To pewnie dlatego, że żona mu zmarła.