Określenie tasza posiada znaczenie potoczne oraz tradycyjne:

1. Tasza to inaczej torba

2. Tasza to także rodzaj ryby

Definicja – co to znaczy tasza

1. Tasza to wyraz pochodzący z gwary śląskiej (dokładniej z Górnego Śląska), którym określa się torbę, najczęściej mając na myśli tą płócienną (ale nie tylko). Innymi odpowiednikami tego słowa są: taśka lub tasia.
2. Tasza to gatunek jadalnej ryby morskiej, inaczej zwanej zającem morskim.


Przykłady użycia określenia tasza

  • – Skąd masz taką piękną taszę?
    – A kupiłam na bazarze koło mojego domu.
  • – O cholera! Zapomniałam wziąć torby na zakupy.
    – Spoko. Myślę, że moja tasza wystarczy.

Tasza – analiza i ciekawostki

Tylko samiec taszy ma smaczne mięso.