Zwrot fuckt może posiadać dwa różne slangowe znaczenia:

1. To samo co angielskie fuck (przekleństwo)

2. Fakt

Definicja – co to znaczy fuckt

1. Pierwsze znaczenie fuckt to zamienne fuck, czyli popularne przekleństwo, tłumaczone jako kur*a.
2. Słowo może być stosowane także jako fakt, najczęściej śmieszny lub niewygodny dla kogoś fakt, fake news.


Przykłady użycia słowa fuckt

  • Co to za fuckty? Nic o tym nie słyszałem wcześniej.
  • Gość próbował ciągnąć drzwi na których był wielki napis pchać, fuckt.