Fajna dziewczyna, laska

Definicja – co to znaczy fruźka

Fruźka, inaczej fruzia to fajna dziewczyna. Inaczej laska, foka lub foczka. Zwrot fruźka co do zasady nie ma być obraźliwy, jednak w odniesieniu bezpośrednim może być uznany przez odbiorcę jako lekceważący.


Przykłady użycia słowa fruźka

  • – Hej, fruźka, co tam porabiasz?
    – Daj mi spokój lamusie, jak ty się zwracasz do kobiet?
  • Poznałem wczoraj w klubie dwie fajne fruźki, mam ich numery i muszę się z nimi jeszcze spotkać.