Skręt, joint, blant

Definicja – co to znaczy franek

Franek to slangowe określenie skrętu, jointa lub blanta przygotowanego (skręconego) z marihuany. Inaczej franklin.


Przykłady użycia słowa franek

  • – Spalimy sobie franka?
    – Sorry, będę później prowadził, wolę nie ryzykować.
  • Po spaleniu franka Karola tak rozbiło, że 3 godziny nie mógł wstać z łóżka.