Słowo frajer posiada pięć różnych znaczeń:

1. Osoba bardzo naiwna.

2. Donosiciel.

3. Osoba początkująca, niezorientowana, amator.

4. W zwrocie „za frajer” – za darmo.

5. Rzecz łatwa do zrobienia.

Definicja – co to znaczy frajer

1. Słowo frajer oznacza osobę bardzo naiwną, nieporadną życiowo, którą łatwo można oszukać i zmylić. W tym znaczeniu często występuje w zwrocie „szukać/znaleźć frajera” lub „robić z kogoś frajera” i ma wydźwięk obraźliwy. Czasem słowo to używane jest względem osób skrupulatnie przestrzegających panujących praw i zasad przez osoby, które nimi wzgardzają.
2. Frajer w slangu więziennym oznacza osobę, która „nie grypsuje” czyli odcina się od pozostałych więźniów, nie mówi gwarą więzienną, nie jest dla nich kimś godnym zaufania i jest traktowana jak ktoś gorszej kategorii. Czasem używa się tego słowa także w znaczeniu donosiciel, konfident, kapuś.
3. Słowo frajer oznaczać może także osobę niezorientowaną w jakiejś dziedzinie, początkującą, o niewielkich umiejętnościach, nie radzącą sobie z podstawowymi problemami. Często używane jest w stosunku do nowych użytkowników gier komputerowych w kontekście zbliżonym do slangowego słowa „noob”.
4. Zwrot „za frajer” oznacza po prostu za darmo, nieodpłatnie, gratis. W tym znaczeniu także pochodzi z języka niemieckiego, lecz tym razem od niemieckiego słowa frei czyli wolny.
5. Frajer to także potocznie coś łatwego do zrobienia, drobnostka, błahostka, głupstwo. W tym jednak znaczeniu słowo to współcześnie spotykane jest coraz rzadziej.


Przykład użycia słowa frajer

  • Stary, nie rób ze mnie frajera, wiem, że się z nią wczoraj widziałeś!
  • Mogę Ci w tym pomóc, ale nie myśl, że zrobię to za frajer!
  • O niee, Adam też jest w naszej grupie? Tylko nie ten frajer!

Frajer – analiza i ciekawostki

Słowo frajer pochodzi od niemieckiego słowa freier oznaczającego niegdyś kawalera, zalotnika. W języku polskim początkowo, poza znaczeniem zaczerpniętym z języka niemieckiego, oznaczało także początkującego złodzieja działającego na własną rękę lub człowieka wolnego od zajęcia, próżnującego. Co ciekawe, obecnie niemieckie słowo freier oznacza osobę korzystającą z prostytucji i zdarza się, że w tym znaczeniu używane jest także w języku polskim.
Słowo frajer pojawia się także z związku frazeologicznym „frajer – pompka” oznaczając osobę naiwną, niezorientowaną lub strachliwą, a także w mniej popularnym zwrocie „frajerska chmura” określającego osobę niemiłą, niemądrą, denerwującą.
Powszechnie występuje także w formie żeńskiej – frajerka.