Wyrażenie folksdojcz posiada dwa znaczenia potoczne:

1. Osoba wyjeżdżająca do pracy na zachód.

2. Osoba pochodzenia niemieckiego, która nie mieszka w Niemczech.

Definicja – co to znaczy folksdojcz

1. Potocznie folksdojcz to osoba, która wyjechała do pracy na zachód, głównie do Niemiec. Często żyje w przekonaniu, że jest lepsza od innych, wywyższa się i jest to zauważalne – dlatego też zwrot ten ma nacechowanie negatywne.
2. Volksdeutsche, folksdojcze to inaczej osoby pochodzące z Niemiec, które nie mieszkają w tym kraju.


Przykłady użycia słowa folksdojcz

  • Odkąd wyjechał do Niemiec, został strasznym folksdojczem, przestaję go lubić.
  • To jeszcze Polska czy już Niemcy? Na każdym kroku natykam się na jakiegoś folksdojcza!