Idk to skrócony zapis stwierdzenia nie wiem.

Definicja – co to znaczy idk

Idk jest skrótem używanym w internecie i wszelkiej innej komunikacji tekstowej, oznaczający po prostu nie wiem. Skrót wywodzi się języka angielskiego a jego rozwinięcie to I don’t know, oznaczające dokładnie to samo.


Przykłady użycia zwrotu idk

  • – Pamiętasz kto mówił, że ma wszystkie skrypty i notatki z zajęć z ekonomii?
    Idk stary. Nawet nie słyszałem nic takiego.
  • Idk czy wiesz, ale podobno Marcin nie jest już z Olą.