W slangu więziennym zwrot brać na huki oznacza zastraszać kogoś krzykiem.