Sprytny człowiek, spryciarz

Definicja – co to znaczy fifak

Wywodzące się z gwary lwowskiej określenie stosowane na osobę sprytną, spryciarza.


Przykłady użycia słowa fifak

  • Nieźle sobie z tym poradziłeś, nie wiedziałem, że taki z ciebie fifak.
  • Kamil to taki fifak, zawsze udawało mu się wyjść z najgorszej opresji.