Ściapać się to w slangu upalić lub zjarać się, ale też być na haju.