Słowo fest posiada pięć różnych znaczeń:

1. Synonim słowa bardzo.

2. Fajnie, dobrze, porządnie, wspaniale, mocno.

3. Silny, dziarski, krzepki, mocny, porządny.

4. Używane dawniej: uroczystość, święto.

5. Więzień współpracujący.

Definicja – co to znaczy fest

1. Fest stosowane bywa jako synonim słowa „bardzo” używany w celu wzmocnienia przymiotnika lub podkreślający, że coś jest całkowite, ostateczne.
2. Jako przysłówek fest oznaczać może: mocno, wspaniale, porządnie, dobrze, fajnie. Często stosowany jest w zwrocie Ale tak fest! używanym po przysłówku lub czasowniku w celu podkreślenia jego mocy.
3. Podobnie jako przymiotnik słowo fest może mieć wiele znaczeń, jest jednak zwykle nacechowane pozytywnie i wyraża duże nasilenie danej cechy. Oznaczać może silny, dziarski, krzepki, mocny, solidny, trwały, porządny, fajny.
4. Słowo fest niegdyś używane było jako określenie dnia świątecznego będąc bezpośrednim zapożyczeniem z języka niemieckiego.
5.Wyrażenie ze słownictwa więziennego z czasów komunizmu, oznaczające więźnia współpracującego z policją i władzami więzienia, zwalczanego przez tzw. Gitów – czyli więźniów „grypsujących”, stojących na szczycie więziennej hierarchii. FEST to skrót od słów Frajerska Elita S*** Towarzyszy.


Przykłady użycia słowa fest

  • Popsuł mi się samochód. Ale tak fest, nic już z niego nie będzie.
  • Wczoraj na treningu mieliśmy sparing z Adamem. Trafił mnie tak fest, że chyba złamał mi żebro.
  • Fest chłopak z tego Krzycha, to nasz najlepszy pracownik!

Fest – analiza i ciekawostki

Fest jest słowem pochodzącym z języka niemieckiego, gdzie podobnie jak w języku polskim pełni rolę zarówno przysłówka jak i przymiotnika, a jego znaczenie zbliżone jest do tego w języku polskim. Słowo to istnieje również jako rzeczownik w znaczeniu święta i uroczystości skąd zaczerpnięte zostało do języka staropolskiego. W Polsce słowo fest używane jest głównie w regionach śląskim, łódzkim i pomorskim.