Słowo fazowo posiada w slangu dwa znaczenia:

1. Sytuacja, w której można dostać fazę.

2. Sytuacja po spożyciu.

Definicja – co to znaczy fazowo

1. Fazowo to opis sytuacji, która powoduje fazę, jest fazowa. Faza to dobry humor, niekontrolowany śmiech.
2. Sytuacja po spożyciu alkoholu, narkotyku powodującego fazę.


Przykłady użycia słowa fazowo

  • Wczoraj było naprawdę fazowo na tej imprezie!
  • Ostatnio na jaraniu było mocno fazowo, dla mnie nawet trochę za bardzo.