Bonzo to inaczej kozak

Definicja – co to znaczy bonzo

Bonzo to określenie kierowane w stronę osoby, która jest przekonana o swojej wyższości nad innymi. Bonzo uważa się za chodzący ideał, doskonałość. Określenie stosowane jest zamiennie z słowami: kozak, szpaner, lanser.


Przykłady użycia określenia bonzo

  • – Patrz bonzo idzie.
    – Chodź ominiemy go, bo znowu będzie opowiadał jaki to super nie jest.
  • – Jak tam randka z Krzyśkiem?
    – Więcej się z nim nie spotkam
    – Dlaczego?
    – Bo to zwykły bonzo jest.