Osoba do jednorazowego seksu.

Definicja – co to znaczy FANTA

FANTA, czyli z angielskiego Fuck And Never Touch Again – przeleć i nie dotykaj już więcej. Określenie to stosowane jest na kobietę lub mężczyznę, które nadają się na jeden raz, czyli do jednorazowego seksu, po którym kończy się znajomość.


Przykłady użycia słowa FANTA

  • Nie będę się już z nią więcej spotykać. To FANTA.
  • Marta to typowa FANTA, tylko w tym miesiącu miało ją ośmiu typa.