Określenie na trudną, przytłaczającą sytuację.

Definicja – co to znaczy fakenterror

Fakenterror to spolszczenie z angielskiego fucking terror, co można tłumaczyć jako pieprzony terror. Określenie to używane jest najczęściej do określenia trudnej, przytłaczającej sytuacji.


Przykłady użycia słowa fakenterror

  • Ten sprawdzian był za trudny. Prawdziwy fakenterror.
  • Moi starzy trzymają mnie cały czas pod butem, fakenterror.