Przekleństwo, z języka ang. fucking shit

Definicja – co to znaczy faken szyt

Wyrażenie stosowane w spolszczonej pisowni od angielskiego fucking shit. Popularne przekleństwo stosowane w podobnym kontekście, co fuck. Inaczej także faken szit, faking szit, faking szyt, fakenszyt czy fakenszit.


Przykłady użycia słowa faken szyt

  • Faken szyt, zostaw mnie już w spokoju!
  • Faken szyt, totalnie zapomniałem o tym, że dzisiaj mamy kolokwium!