BAE (wymawiane bej) to skrót oznaczający naszą dziewczynę bądź (rzadziej) chłopaka, czyli osobę z którą jesteśmy aktualnie w związku. Skrót rozwija się w języku angielskim jako Before Anyone Else, czyli przed kimkolwiek innym i oznacza osobę, która jest dla nas najważniejsza.

Definicja – co to znaczy BAE

Zwrot BAE stanowi slangową formę pieszczotliwą, jaka przysługuje wyłącznie ukochanej osobie. Polskie słowa będące odpowiednikami tego zwrotu to m.in.: kochanie, skarbie, najdroższa/najdroższy.
Akronim używany głównie przez osoby młode – najczęściej poniżej 18. roku życia i tyczące się nastoletnich związków i miłości, osoby po 20. roku życia na ogół nie posługują się tym zwrotem. Słowo zbliżone pisownią i wymową do babe i boo (kochanie, skarbie), które oznaczają w przybliżeniu to samo co BAE.


Przykłady użycia zwrotu BAE

  • Kocham ją, to moja BAE!
  • Czy między Tobą i Kasią jest „coś więcej”? Tak, to moja BAE.

BAE – analiza i ciekawostki

Wymowa słowa to bej, które również przypomina wymowę baby i babe (bejb – ang. kochanie, dziecinko). Poza polską akronim BAE posiada także wiele innych mniej popularnych i często żartobliwych znaczeń i rozwinięć, przypuszczalnie wymyślonych przez osoby nie przepadające, za oryginalnym tłumaczeniem tego zwrotu.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych:

  • Best At Everything – najlepszy we wszystkim
  • Bæ – duński zwrot oznaczający kupę
  • Bacon And Eggs – bekon i jajka
  • Bitch ain’t educated – ona jest niewykształcona

link