Osoba sepleniąca, mamrocząca, mówiąca niewyraźnie.

Definicja – co to znaczy faflun

Gdy osoba mówi niewyraźnie, sepleni, mamrocze, na przykład z powodu wady wymowy, jest faflunem. Stosuje się także określenie faflunić na mówienie niewyraźnie. Inaczej fąfrać.


Przykłady użycia słowa faflun

  • Co ty tam mówisz, faflunie?
  • Ale faflunisz, nie mogę cię zrozumieć.

Faflun – analiza i ciekawostki

W polskiej polityce określeniem tym nazywany był Adam Andruszkiewicz z Ministerstwa Cyfryzacji.
Widzę Marku, że faflun od rana podskakuje.
– Tomasz Lis na twitterze w odpowiedzi do Marka Migalskiego, 14.02.2018