Dafaq – skrót od angielskiego zwrotu What The Fuck (Co do cholery).

Definicja – co to znaczy dafaq

O ile w komunikatorach online często wykorzystujemy skrót WTF, o tyle w mowie łatwiej wymówić słowo dafaq. Jest to skrót od pojęcia What The Fuck i pojawia się jako reakcja na niespodziewane sytuacje. Prawidłowa wymowa to dafak.


Przykłady użycia słowa dafaq

  • – Nie uwierzysz, Marcin po raz kolejny zszedł się z tą durną laską.
    Dafaq?!