Osoba niemądra, niezdarna, powolna.

Definicja – co to znaczy faflak

Faflak to określenie osoby, która jest niezbyt mądra, mało inteligentna, a także często niezdarna i powoli wykonuje czynności. Inaczej łajza.


Przykłady użycia słowa faflak

  • Zobacz, faflaku! Wszystko rozwaliłeś!
  • Ale z niego faflak.