Dziamgać dupą to inaczej przechwalać się, kozaczyć, a następnie uciekać.

Definicja – co to znaczy dziamgać dupą

Dziamgać dupą odnosi się do kogoś, kto bardzo dużo kozaczy i przechwala się, jaki to nie jest mocny, ale gdy przychodzi co do czego, jako pierwszy ucieka.


Przykłady użycia określenia dziamgać dupą

  • – No, teraz to ucieka lamus!
    – On zawsze tylko dziamgał dupą jaki to z niego kozak.
  • – Ale jestem podjarany! Dzisiaj wyrwę jakąś super laskę!
    – Tak, zawsze tylko dziamgasz dupą, a potem walisz konia swoją łapą.