Zwrot afera bęckowa pochodzi z gwary więziennej i oznacza pobicie.