Dysżycie to osoba nieogarnięta w życiu.

Definicja – co to znaczy dysżycie

Dysleksja to trudności w nauce czytania i pisania. Dyskalkulia to problemy z matematyką i rachunkami. Z kolei dysżycie to po prostu trudności w codziennym życiu.


Przykłady użycia określenia dysżycie

  • – Serio ten gość jest w naszym wieku i nie wie, jak samodzielnie obsłużyć kasę samoobsługową?
    – No co poradzisz, dysżycie.
  • – A on miał kiedyś jakąkolwiek dziewczynę?
    – Miał dwie. Babcię i mamę.
    – O matko, ale dysżycie z niego.