Bydło to inaczej grupa osób bez kultury osobistej.

Definicja – co to znaczy bydło

Bydło to określenie kierowane w stronę grupy osób zachowujących się niekulturalnie. Bydło nie ma poczucia kultury osobistej oraz dyscypliny.


Przykłady użycia określenia bydło

  • – Jest 24. Czemu jest tak głośno?
    – Jakieś bydło siedzi na ławce, pije alkohol i śpiewa.
  • – Nie bekaj w restauracji! Zachowujesz się jak bydło.