DW to skrót od angielskiego zwrotu Don’t Worry czyli nie martw się.

Definicja – co to znaczy DW

Skrót DW oznaczający to samo, co nie martw się, bez obaw, jest często wykorzystywany np. w grach komputerowych dla szybszej komunikacji. Formalnie w internecie w poczcie email oznaczać może także wysłanie do kogoś kopii maila – jest to skrót od słów Do Wiadomości.


Przykłady użycia skrótu DW

  • – Mocno biją te demony!
    DW, cały czas healuję.
  • – Powysyłasz te maile z zadaniami do zespołu?
    – Tak, już są rozesłane, dałem cię w DW.