Duźda oznacza to samo, co lizać, ciumkać, bawić się.

Definicja – co to znaczy duźda

Określenie duźda występuje najczęściej w odniesieniu do dzieci lub zwierząt. To inne określenie lizania, czy też ciumkania np. jedzenia. Czasownik duźdać może odnosić się także do czynności bawienia się czymś, mieszania, gmerania. Bardzo często, duźda odznacza również łaskotki.


Przykłady użycia słowa duźda

  • – O proszę jaki gościnny, nawet wiśnie przygotował!
    – Wiesz co… Lepiej nałożę nowe, bo te mój pies duźdał.
  • Przestań duźdać, próbuję się skupić, a ten dźwięk jest nie do zniesienia!