Dupa Jasiu karuzela to podważanie czyichś słów, „chrzanisz!”.

Definicja – co to znaczy dupa Jasiu karuzela

Dupa Jasiu karuzela to zwrot, który możemy wykorzystać w sytuacji, gdy ktoś naszym zdaniem mówi totalne głupoty niezgodne z prawdą.


Przykłady użycia określenia dupa Jasiu karuzela

  • – Mówię ci, naprawdę widziałem!
    Dupa Jasiu karuzela, ten gatunek nie występuje w Europie!
  • – Zobaczysz, z następnego sprawdzianu dostanę piątkę!
    Dupa Jasiu karuzela. Ty z dwóją będziesz miał problem.