Dumel to osoba, która swoim zachowaniem i wyglądem odbiega od ogólnie przyjętych norm.

Definicja – co to znaczy dumel

W pojęciu dumel może skrywać się wiele znaczeń. Jest to określenie pejoratywne na kogoś odznaczającego się dziwnym wyglądem i zachowaniem, które odbiega od przyjętych norm społecznych.


Przykłady użycia słowa dumel

  • – O ku*wa, co za psychopata! Ty naprawdę masz coś z deklem!
    – Bez kitu, niezły z ciebie dumel
  • – A ten Mareczek, co z nim?
    – Ześwirował, przez pięć lat zachowywał się jak dumel, aż w końcu skończył w zakładzie zamkniętym.