Duch Mongoła to wyjątkowo donośne beknięcie.

Definicja – co to znaczy duch mongoła

Duch Mongoła to zwrot odnoszący się do bardzo głośnego beknięcia, w trakcie którego można niemalże usłyszeć gardłowy śpiew typowy dla Mongołów.


Przykłady użycia określenia duch mongoła

  • – Ale beknąłem!
    – No, aż usłyszałem ducha Mongoła.
  • – Co to za duch Mongoła drze japę?
    – To tylko Marek robi koncert beknięć.