Wyrażenie dać dupy posiada dwa znaczenia slangowe, z których pierwsze jest szczególnie wulgarne:

1. To wulgarne określenie oddania swojego ciała w celach seksualnych.

2. Zwrot oznaczać może także zepsucie czegoś. Zarówno w kontekście rzeczy lub sytuacji.

Definicja – co to znaczy dać dupy

1. Określenie dać dupy jest uważane za wulgarne i odnosi się do sytuacji, w której ktoś odbywa stosunek seksualny dla uzyskania dowolnej korzyści.
2. Dać dupy pojawia się również jako określenie potoczne, gdy chcemy określić złe postępowanie, zepsucie czegoś, zachowanie się nie tak, jak należało w danej sytuacji.


Przykłady użycia zwrotu dać dupy

  • – Skąd ona ma tą torebkę? Znowu dała dupy?
  • – Anka jest na mnie wściekła.
    – Co się stało?
    – Zapomniałem o jej urodzinach.
    – No stary, ale dałeś dupy!