Dostać pierdolca oznacza to samo, co zwariować, stracić kontrolę nad swoim zachowaniem.

Definicja – co to znaczy dostać pierdolca

Mówiąc o kimś, że dostał pierdolca, mamy na myśli to, że komuś odbiło, stracił panowanie nad sobą. Może odnosić się do stanu silnego gniewu, mocnego upojenia alkoholowego, a także do zaburzeń psychicznych.


Przykłady użycia zwrotu dostać pierdolca

  • – Widziałeś Kacpra po wczorajszej imprezie?
    – No nie, spił się i dostał pierdolca. Wyszedł z chaty i zdaje się, że nawet butów zapomniał. Całe szczęście, że noc była stosunkowo ciepła.
  • – Jak zaproponowałem Marcie trójkąt to dostała takiego pierdolca, że myślałem, że mnie zabije. Teraz od tygodnia się do mnie nie odzywa.